Headerbild

Drogpolicy och Antidoping

Målsättningen är att Karlskogacyklisternas verksamhet ska utgöra en trygg miljö ur doping, alkohol, drogsynpunkt.

Vi önskar att Styrelse, ledare samt andra vuxna ger signaler till barnen och ungdomarna att inte använda dopingpreparat, alkohol, tobak och droger. 

Ledarna har ett ansvar för barnen och ungdomarna. Det ställer krav på att våra ledare är goda föredömen, inte bara i idrottssammanhang utan även i den dagliga kontakten med barn och ungdomar. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i Karlskogacyklisternas verksamhet. 

Länk till SCF´s Antidopping sida

RF´s Antidoping sida